Dňa 22. októbra 2017, t. j. v nedeľu, sa uskutoční v kultúrnom dome v Hýľove o 15.00 hod.

 

VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE OBČANOV!

 

Program:

  1. Informácia o stave obecného vodovodu, opatreniach, požiadavkach a podávaní žiadosti o finančnú dotáciu na realizáciu prívodného radu,
  2. diskusia,
  3. záver.

Starosta obce a poslanci OcZ na toto zhromaždenie pozývajú všetkých občanov a obyvateľov našej obce a za čo najväčšiu účasť vopred ďakujú.

 

V Hýľove 13. 10. 2017

Starosta obce

a poslanci OcZ Hýľov

Vyhľadávanie

Počasie online