Zverejňujeme súťažné podklady verejného obstarávania na podlimitnú zákazku bez využitia elektronického trhoviska, zadávanú podľa § 113 a nasl. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Verejný obstarávateľ:
Obec Hýľov, Hýľov 21, 044 12 Nižný Klátov

Predmet zákazky:
“Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu v obci Hýľov”

Súťažné podklady sú v tomto .zip súbore:

Vyhľadávanie

Počasie online