Vyššie

Uznesenia, nariadenia

19. 12. 2017 - VZN 1/2017 o verejnom vodovode
28. 11. 2017 - návrh VZN 1/2017 o verejnom vodovode
27. 11. 2016 - návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hýľov
2. 11. 2015 - VZN č 4/2015 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou
24. 1. 2015 - uznesenia 1/2015 až 11/2015 z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva
24. 4. 2014 - uznesenia 22/2014 až 27/2014 z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva
30. 5. 2014 - uznesenia 16/2014 až 21/2014 zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva
11. 4. 2014 - uznesenia 6/2014 až 15/2014 z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva
20. 3. 2014 - VZN č 1/2014 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností na území obce Hýľov
17. 1. 2014 - uznesenia 1/2014 až 5/2014 z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva
15. 12. 2013 - VZN č. 5/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hýľov
14. 12. 2013 - uznesenia 34/2013 až 37/2013 z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva
30. 11. 2013 - uznesenia 30/2013 až 33/2013 zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva
27. 9. 2013 - uznesenia 26/2013 až 29/2013 zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva
27. 6. 2013 - VZN č. 4/2013 o určení školského obvodu
21. 6. 2013 - uznesenia 20/2013 až 25/2013 z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva
24. 5. 2013 - uznesenia 15/2013 až 19/2013 zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva
12. 4. 2013 - uznesenia 9/2013 až 14/2013 z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva
15. 3. 2013 - uznesenia 5/2013 až 8/2013 z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva
23. 2. 2013 - uznesenia 1/2013 až 4/2013 z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie

Počasie online