OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE HÝĽOV

vyhlasuje

voľbu hlavného kontrolóra obce

v súlade s ustanovením § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Hýľov č. 13/2020 zo dňa 16.06.2020, ktorá sa bude konať dňa 28.07.2020 o 18:00 hod.

Stanovuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Hýľov na kratší pracovný čas, to jest 0,2 úväzku (7,5 hodiny týždenne). Funkčné obdobie od 01.09.2020 do 31.08.2026.

 

Viac informácií:

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hýľov

Zverejňujeme Návrh záverečného účtu obce Hýľov k 31. 12. 2019

2020-05-18-prazdninovy-rezim-eurobus

V súvislosti so šírením nákazy koronavírusom sa Košický samosprávny kraj snaží maximálne ochrániť jeho obyvateľov, aby sa ich toto ochorenie dotklo čo najmenej. Úrad Košického samosprávneho kraja preto zriadil call centrum s tromi samostatnými infolinkami.

 

Linka so všeobecnými informáciami  055/726 81 96

Linka pre lekárov a zdravotnícky personál 055/726 81 97

Linka pre seniorov  055/726 81 99

 

Všetky tri telefónne čísla sú v prevádzke od pondelka do piatka denne od 8.00 – 15.00 hodiny.

Linku obsluhujú zamestnanci Referátu poskytovania služieb občanovi z Odboru sociálnych vecí Úradu Košického samosprávneho kraja. Telefónne linky sú k dispozícii každému, kto má v súčasnej mimoriadnej situácii nejasnosti o opatreniach súvisiacich s koronavírusom.

Vyhľadávanie