Zverejňujeme zámer predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

 

Vyhľadávanie