Zverejňujeme návrh VZN č. 3/2019 - Požiarny poriadok obce:
 

Vyhľadávanie