PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA AKADÉMIU OZBROJENÝCH   SÍL

GEN. M. R. ŠTEFÁNIKA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

 

V akademickom roku 2020/2021 bude na Akadémii ozbrojených síl otvorené vysokoškolské štúdium v štyroch denných študijných programoch, a to:

  1. Bezpečnosť a obrana štátu (prijatých bude 51 študentov),
  2. Elektronické zbraňové systémy (prijatých bude 35 študentov),
  3. Vojenské spojovacie a informačné systémy (prijatých bude 46 študentov),
  4. Zbraňové systémy, zbrane a ich časti (prijatých bude 20 študentov).

 

Po skončení trojročného bakalárskeho štúdia bude štúdium ďalej kontinuálne pokračovať denným dvojročným inžinierskym, resp. magisterským štúdiom.


Viac informácií:

Vyhľadávanie