Upozorňujeme na zmeny cestovného poriadku Eurobus, a.s.

na linke 802431 Košice - Košice,Myslava - Vyšný Klátov - Hýľov - Zlatá Idka

s platnosťou od 1. 3. 2020:

 

 

(Zmena nastala u spojov č. 3 a 4, ktoré pôjdu o 15 minút skôr.)

Vyhľadávanie