Na základe usmernenia MŠVVŠ SR č.2 v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prijímame opatrenia.

Riaditeľka MŠ Hýľov podľa vyhlášky MŠ SR č. 306/2008

dočasne obmedzuje prevádzku

od dňa 10.03.2020 na čas od 7.00 hod do 16.00 hod.


Týmto nariaďuje:

- zvýšenú dezinfekciu prostredia /kľučky, zábradlie/ a hračiek,
- dôkladné čistenie priestorov materskej školy po jej ukončení,
- vyzývať deti aby si dôsledne a často umývali ruky mydlom a teplou vodou,
- utieranie nosa do papierovej vreckovky
- zvýšené hygienické opatrenia v sociálnych zariadeniach a v jedálni
- RAZNE apelujeme na zodpovednosť rodičov voči ostatným deťom, aby nenosili choré deti do kolektívu !

Vyhľadávanie