POKYN STAROSTKY OBCE

Ako štatutár Obce Hýľov, za účelom ochrany verejného zdravia a na základe oznámenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s novým respiračným ochorením koronavírusu ukladám odo dňa 12. marca 2020 uzatvorenie prevádzky:


- Materská škola Hýľov


a to z dôvodu uplatnenia preventívnych opatrení, ktoré zabránia potenciálnemu šíreniu nového koronavírusu.


Obecný úrad bude od dnešného dňa fungovať v obmedzenom režime. Prosíme občanov, aby čo najviac požiadaviek riešili telefonicky, prípadne elektronicky a platby uhrádzali bezhotovostne. V čase obmedzeného režimu sa všetky dohodnuté termíny stretnutí odkladajú. Žiadosti zasielajte e-mailom, elektronicky, prípadne poštou.


Zároveň:
- Týmto pokynom ruším všetky kultúrne a spoločenské udalosti plánované obcou
- Odporúčam právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na území obce obmedziť hromadné podujatia a zvýšiť mieru dezinfekcie svojich priestorov.

Pokyn platí do odvolania.

Prípis Ministerstva vnútra SR – Žiadosť o uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu SR zo dňa 6.3.2020.

Bc. Júlia Kočíková
Starostka obce

Vyhľadávanie