Materská škola Hýľov č. 44

OZNAM

 

Vážení rodičia,

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Na základe nariadenia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu SR, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID -19 sa prerušuje

od 16.03.2020 do 27.3.2020 vrátane

prevádzka MŠ Hýľov.

Helena Kováčová
Poverená riadením MŠ

Vyhľadávanie