Odbor krízového riadenia Okresného úradu Košice-okolie na množiace sa dotazy starostov obcí a primátorov miest o distribúcii ochranných rúšok, dezinfekčných prostriedkov a pod. pre potreby obecných samospráv uvádza toto stanovisko:


* uvedeným materiálom SR nateraz nedisponuje v takom objeme, aby boli pokryté požiadavky všetkých subjektov a celej populácie,


* prednostne sú v tomto období nimi zásobované nemocnice – lekári a všetok zdravotnícky personál, všetky zložky MV SR vrátane úradov štátnej správy,


* ak by bol predmetný materiál zabezpečený v dostatočnom objeme aj pre obyvateľstvo miest a obcí SR a jeho distribúciou by boli poverené okresné úrady – budeme vás o tom celoplošne okamžite informovať,


* do tej doby odporúčame v podmienkach obcí a miest využiť všetky dostupné svojpomocne vyhotovené a zabezpečené ochranné prostriedky (rúška) a dodržiavať všetky vyhlásené i vlastné opatrenia,


* súčasne odporúčame predstaviteľom obecných samospráv a obyvateľstvu nepretržite sledovať vysielanie najmä verejnoprávnych médií, ktoré prinášajú najaktuálnejšie pokyny a usmernenia štátnych autorít (najmä hlavného hygienika SR, regionálnych úradov verejného zdravotníctva, predstaviteľov vlády SR a príslušných ministerstiev – predovšetkým zdravotníctva a vnútra) v súvislosti s bojom proti pandémii spôsobenej koronavírusom a riadiť sa nimi,


* vyššie uvedené právne akty a pokyny HH SR, RÚVZ, MV SR atď. vám priebežne zasielame elektronickou poštou a publikujeme na webstránke OÚ Košice-okolie: http://www.minv.sk/?okresny-urad-kosice-okolie.

 

OÚ Košice-okolie
odbor krízového riadenia

Vyhľadávanie