Zverejňujeme návrh VZN 1/2020 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Hýľov:

Vyhľadávanie