Od 1.3.2021 nastáva výmena spojov do Zlatej Idky – o 18:50 nepôjde (spoj č. 23) a o 20:00 pôjde (spoj č. 29). Uvedenou zmenou dôjde k rovnomernejšiemu rozdeleniu spojov.