Na základe uznesenia Vlády SR č. 160 zo dňa 17.03.2021 sa predlžuje na obdobie 40 dní na celom území SR NÚDZOVÝ STAV s účinnosťou od 20. marca 2021.