Vyššie

Územný plán z rokov 2001 - 2003

Výkres 1 z roku 2003 - komplexný urbanistický návrh, návrh dopravy
Výkres 3 z roku 2003 - energetika
Výkres 2 z roku 2001 - vodné hospodárstvo
Výkres 4 z roku 2003 - vyhodnotenie perspektívneho použitia PPF na nepoľnohospodárske účely
Výkres 5 z roku 2001 - širšie vzťahy
Výkres 6 z roku 2003 - ochrana prírody a tvorba krajiny
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie