Vyššie

Zmeny a doplnky ÚP z roku 2008

Výkres 1 z roku 2008 - komplexný urbanistický rozbor, rozbor dopravy
Výkres 2 z roku 2008 - vodné hospodárstvo
Výkres 3 z roku 2008 - energetika
Výkres 4 z roku 2008 - vyhodnotenie perspektívneho využitia PPF na nepoľnohospodárske účely
Výkres 5 z roku 2008 - širsie vzťahy
Sprievodná správa z roku 2008 - zmeny a doplnky územného plánu obce Hýľov
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie