Vyššie

Verejné obstarávanie

2019-09-25 - Výzva - rekonštrukcia, modernizácia KD - príloha 7 (Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov)
2019-09-25 - Výzva - rekonštrukcia, modernizácia KD - príloha 6 (Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu)
2019-09-25 - Výzva - rekonštrukcia, modernizácia KD - príloha 5 (Čestné vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti)
2019-09-25 - Výzva - rekonštrukcia, modernizácia KD - príloha 4 (Výkaz, výmer)
2019-09-25 - Výzva - rekonštrukcia, modernizácia KD - príloha 3 (Návrh zmluvy o dielo)
2019-09-25 - Výzva - rekonštrukcia, modernizácia KD - príloha 1 (Identifikačné údaje uchádzača)
2019-09-25 - Výzva - rekonštrukcia, modernizácia KD - príloha 2 (Návrh na plnenie kritéria)
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie