Vyššie

2020-05-05 - Výzva na predloženie ponuky „Rekonštrukcia školskej jedálne pri MŠ v obci Hýľov“

2020-05-05 - Výzva - rekonštrukcia školskej jedálne pri MŠ Hýľov - príloha 3 (Výkaz výmer/zadanie)
2020-05-05 - Výzva - rekonštrukcia školskej jedálne pri MŠ Hýľov - príloha 2 (Projektová dokumentácia)
2020-05-05 - Výzva - rekonštrukcia školskej jedálne pri MŠ Hýľov - príloha 1 (Návrh zmluvy o dielo)
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie