Vyššie

Verejné obstarávanie - 2021-05-05 - Výzva na predloženie ponuky „Poskytovanie služby verejného osvetlenia obce Hýľov"

2021-05-05 - Výzva - poskytovanie služby verejného osvetlenia obce Hýľov - príloha 6 (Projektová dokumentácia)
2021-05-05 - Výzva - poskytovanie služby verejného osvetlenia obce Hýľov - príloha 5d (Príloha zmluvy č. 3)
2021-05-05 - Výzva - poskytovanie služby verejného osvetlenia obce Hýľov - príloha 5c (Príloha zmluvy č. 2)
2021-05-05 - Výzva - poskytovanie služby verejného osvetlenia obce Hýľov - príloha 5b (Príloha zmluvy č. 1)
2021-05-05 - Výzva - poskytovanie služby verejného osvetlenia obce Hýľov - príloha 5 (Zmluva)
2021-05-05 - Výzva - poskytovanie služby verejného osvetlenia obce Hýľov - príloha 4 (Výpočet mesačnej platby)
2021-05-05 - Výzva - poskytovanie služby verejného osvetlenia obce Hýľov - príloha 3 (Zadanie rozpočet)
2021-05-05 - Výzva - poskytovanie služby verejného osvetlenia obce Hýľov - príloha 2 (Návrh na plnenie kritérií)
2021-05-05 - Výzva - poskytovanie služby verejného osvetlenia obce Hýľov - príloha 1 (Opis predmetu zákazky)
2021-05-05 - Výzva - poskytovanie služby verejného osvetlenia obce Hýľov
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie