Vyššie

Zmeny a doplnky ÚP č. 2 z roku 2021

Záväzná časť s vyznačením ZaD č. 2 v úplnom znení
Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde
Sprievodná správa z roku 2021 - zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Hýľov
Výkres 1a z roku 2021 - komplexný urbanistický rozbor, rozbor dopravy
Výkres 1b z roku 2021 - komplexný urbanistický rozbor, rozbor dopravy
Výkres 2a z roku 2021 - vodné hospodárstvo
Výkres 2b z roku 2021 - vodné hospodárstvo
Výkres 4a z roku 2021 - vyhodnotenie perspektívneho využitia PPF na nepoľnohospodárske účely
Výkres 4b z roku 2021 - vyhodnotenie perspektívneho využitia PPF na nepoľnohospodárske účely
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie