Vyššie

Objednávky

Zoznam vystavených objednávok od 1. 1. 2011 podľa zákona 546/2010.

Objednávka 2020-08-06, číslo 1/2000053 - rekonštrukcia hromozvodu MŠ, Salexcontrol s.r.o.
Objednávka 2020-04-21, číslo 27/2020 - verejné obstarávanie, rekonštrukcia ŠJ pri MŠ, ABIZ s.r.o.
Objednávka 2019-09-19, číslo 54/2019 - verejné obstarávanie, rekonštrukcia KD, Karol Fábry
Objednávka 2019-09-08, číslo 48/2019 - odstránenie poruchy vodovod. potrubia, Maroš Štefanovič
Objednávka 2019-07-19, číslo 12/2019 - výkopové práce, šachta, Imrich Petráš
Objednávka 2019-03-28 - stravné lístky, DOXX
Objednávka 2019-01-04 - stravné lístky, DOXX
Objednávky december 2018 - február 2019, dodávky pitnej vody, VVS, a.s.
Objednávka 2019-05-09, číslo 07/5/2019 - odstránenie havarijného stavu plynového ohrievača vody v MŠ, Imrich Petráš
Objednávka 2019-03-18, číslo 06/2019 - pouličné osvetlenie, HAGARD
Objednávka 2019-02-05, číslo 04/2/2019 - revízie plynového potrubia MŠ, OcÚ, KD, Imrich Petráš
Objednávka 2019-01-10, číslo 02/2019 - analýzy pitných vôd na rok 2019, RÚVZ Košice
Objednávka 2019-01-02, číslo 01/2019 - posyp miestnych komunikácií, KOLESTAV PLUS, s.r.o.
Objednávka 2019-02-14, číslo 03/2019 - servis plynových kotlov, ohrievačov, topidiel, sporákov v MŠ, OcÚ, KD, Hamžik servis
Objednávka 2019-02-18, číslo 05/2/2019 - vyhotovenie geometrického plánu, GEOBUILD, s.r.o.
Objednávka 2014-03-10, číslo 02/2014 - oprava rozvodov obecného rozhlasu, TOLFI servis
Objednávka 2014-01-03, číslo 01/2014 - spracovanie požiarnobezpečnostnej charakteristiky stavby, ELKO servis
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie