Vyššie

Zmluvy

Zoznam uzatvorených zmlúv od 1. 1. 2011 podľa zákona 546/2010.

Zmluva z 26. 5. 2020 - kúpna zmluva, G.P.R spol. s.r.o.
Zmluva z 19. 5. 2020 o dielo, rekonštrukcia školskej jedálne pri MŠ v obci Hýľov, Ing. K. Münnich, PhD.
Zmluva z 29. 4. 2020 o dodávke plynu, SPP, a.s.
Zmluva z 20. 4. 2020 o dielo, Envirobau s.r.o.
Zmluva zo 16. 4. 2020 o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu, T. Matula
Dohoda z 31. 3. 2020 - o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv, Lesy SR
Zmluva z 12. 3. 2020 o poskytovaní služieb č. 1/2020, DATALAN, a. s.
Dodatok č. 1 z 10. 3. 2020 k zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-19-0979 2019 z 8. 12. 2019
Zmluva zo 4. 3. 2020 o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu, M. Petrík
Zmluva z 18. 2. 2020 o poskytnutí regionálneho príspevku
Zmluva z 12. 2. 2020 o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu, P. Jurko
Dohoda z 11. 2. 2020 - o pomoci v hmotnej núdzi, ÚPSVaR Košice
Zmluva z 31. 1. 2020 o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu, J. Štofila
Zmluva z 22. 1. 2020 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb; osobnyudaj.sk, s.r.o.
Zmluva z 19. 1. 2020 - príkazná zmluva č. 10/05/2019/ PL, Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie, Komunál – Servis, s.r.o.
Zmluva z januára 2020 o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
Dodatok č. 3 z 2. 1. 2020 k zmluve z 29. 7. 2016 o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov, NATUR-PACK, a. s.
Dohoda z 19. 12. 2019 - o pomoci v hmotnej núdzi, ÚPSVaR Košice
Dodatok č. 7 zo 17. 12. 2019 k zmluve o preprave so spol. Eurobus
Zmluva z 13. 12. 2019 o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu, M. Findorák
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie