Vyššie

Zmluvy

Zoznam uzatvorených zmlúv od 1. 1. 2011 podľa zákona 546/2010.

Zmluva z 26. 4. 2021 - o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi, Eko charita východ
Zmluva z 30. 3. 2021 - o poskytnutí grantu, Karpatská nadácia
Zmluva z 25. 3. 2021 - o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu, S. Hužvár
Dodatok č. 1 z 23. 3. 2021 k zmluve zo 14. 12. 2020 o výpožičke, Štatistický úrad SR
Zmluva z 18. 3. 2021 - o poskytnutí služieb, testovanie COVID-19, IX. kolo
Zmluva z 11. 3. 2021 - o poskytnutí služieb, testovanie COVID-19, VIII. kolo
Zmluva zo 4. 3. 2021 - o poskytnutí služieb, testovanie COVID-19, VII. kolo
Zmluva z 2. 3. 2021 - o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu, K. Vasková
Zmluva z 25. 2. 2021 - o poskytnutí služieb, testovanie COVID-19, VI. kolo
Zmluva z 25. 2. 2021 - memorandum o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja funkčnej oblasti mesta Košice
Dodatok č. 4 z 18. 2. 2021 k zmluve z 29. 7. 2016 o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov, NATUR-PACK, a. s.
Zmluva z 18. 2. 2021 - o poskytnutí služieb, testovanie COVID-19, V. kolo
Zmluva z 11. 2. 2021 - o poskytnutí služieb, testovanie COVID-19, IV. kolo
Zmluva z 8. 2. 2021 - rámcová kúpna zmluva, Hurka, s.r.o.
Zmluva zo 4. 2. 2021 - o poskytnutí služieb, testovanie COVID-19, III. kolo
Zmluva z 28. 1. 2021 - o poskytnutí služieb, testovanie COVID-19, II. kolo
Zmluva z 21. 1. 2021 - o poskytnutí služieb, testovanie COVID-19
Zmluva zo 16. 12. 2020 - o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu, L. Maliničová
Zmluva zo 14. 12. 2020 - o výpožičke, Štatistický úrad SR
Zmluva z 3. 12. 2020 - o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu, A. Štefanovičová
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie