Vyššie

Zmluvy

Zoznam uzatvorených zmlúv od 1. 1. 2011 podľa zákona 546/2010.

Zmluva z 23. 11. 2021 - o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, VVS, a.s.
Dodatok č. 9 z 29. 11. 2021 k zmluve o preprave so spol. Eurobus
Dohoda z 19. 11. 2021 - č. 21/41/012/136 o pomoci v hmotnej núdzi, ÚPSVaR Košice
Dohoda z 19. 11. 2021 - č. 21/41/010/129 o pomoci v hmotnej núdzi, ÚPSVaR Košice
Zmluva z 18. 11. 2021 - o dielo, Envirobau, s.r.o.
Zmluva z 10. 11. 2021 - dodatok č. 1 k zmluve o dielo, Hamre DK, s.r.o.
Zmluva z 10. 11. 2021 - o grantovom účte, Prima banka Slovensko, a.s.
Zmluva z 3. 11. 2021 - o prevode výpočtovej techniky, DEUS
Zmluva z 28. 10. 2021 - zámenná a zmluva o zriadení vecného bremena, Vötterovci
Zmluva z 19. 10. 2021 - o dielo, Diervilla, s.r.o.
Dohoda z 8. 10. 2021 - o prenájme priestorov kultúrneho domu, J. Pliška
Zmluva zo 7. 10. 2021 - o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu, P. Kováč
Zmluva z 5. 10. 2021 - o dielo, Hamre DK, s.r.o.
Zmluva zo 4. 10. 2021 - o dielo na zabezpečenie stravovania, Naša s.r.o.
Dohoda z 1. 10. 2021 - o splátkach, Orange Slovensko, a. s.
Zmluva z 1. 10. 2021 - dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, Orange Slovensko, a.s.
Zmluva z 29. 9. 2021 - o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, Pôdohospodárska platobná agentúra
Zmluva z 28. 9. 2021 - dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí grantu, Karpatská nadácia
Zmluva zo 17. 9. 2021 - o združení finančných prostriedkov, Zlatá Idka
Dohoda zo 16. 9. 2021 - o prenájme priestorov kultúrneho domu, S. Anďálová
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie