Vyššie

Zmluvy

Zoznam uzatvorených zmlúv od 1. 1. 2011 podľa zákona 546/2010.

Zmluva z 3. 8. 2020 - o nájme hrobového miesta 253/2020, H. Štefanovičová
Zmluva z 3. 8. 2020 - o nájme hrobového miesta 209/2020, J. Kolesár
Dohoda z 20. 7. 2020 - o prenájme priestorov kultúrneho domu, M. Kľučárová
Zmluva zo 14. 7. 2020 - o nájme hrobového miesta 293/2020, M. Redayová
Dodatok č. 1 z 13. 7. 2020 k zmluve o dielo z 19. 5. 2020, rekonštrukcia školskej jedálne pri MŠ v obci Hýľov, Ing. K. Münnich, PhD.
Zmluva z 3. 6. 2020 - o dodávke elektriny, BCF Energy, s.r.o.
Zmluva z 26. 5. 2020 - o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu, L. Világi
Zmluva z 26. 5. 2020 - kúpna zmluva, G.P.R spol. s.r.o.
Zmluva z 19. 5. 2020 - o dielo, rekonštrukcia školskej jedálne pri MŠ v obci Hýľov, Ing. K. Münnich, PhD.
Zmeny a doplnky z 20. 5. 2020 zmluvy o službách vo výpočtovej technike z 2. 1. 2011, SoftComProg
Zmluva z 29. 4. 2020 - o dodávke plynu, SPP, a.s.
Zmluva z 20. 4. 2020 - o dielo, Envirobau s.r.o.
Zmluva zo 16. 4. 2020 - o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu, T. Matula
Dohoda z 31. 3. 2020 - o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv, Lesy SR
Zmluva z 12. 3. 2020 - o poskytovaní služieb č. 1/2020, DATALAN, a. s.
Zmluva z 12. 3. 2020 - príkazná zmluva č. 10/05/2019/ EL, Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie, Komunál – Servis, s.r.o.
Dodatok č. 1 z 10. 3. 2020 k zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-19-0979 2019 z 8. 12. 2019
Zmluva zo 6. 3. 2020 - o poskytovaní služieb pracovnej zdravotnej služby, Medical Care, s.r.o.
Zmluva zo 4. 3. 2020 - o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu, M. Petrík
Zmluva z 18. 2. 2020 - o poskytnutí regionálneho príspevku
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie