Vyššie

Hospodárenie, rozpočet, výročné správy

Záverečný účet obce Hýľov k 31. 12. 2019
Návrh záverečného účtu obce Hýľov k 31. 12. 2019
Výročná správa obce Hýľov za rok 2018
Dodatok správy nezávislého audítora k výročnej správe obce Hýľov za rok 2018
Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy obce Hýľov za rok 2018
Záverečný účet obce Hýľov k 31. 12. 2018
Záverečný účet obce Hýľov k 31. 12. 2017
Záverečný účet obce Hýľov k 31. 12. 2016
Záverečný účet obce k 31. 12. 2014
Záverečný účet obce k 31. 12. 2013
Záverečný účet obce k 31. 12. 2012
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie