Vyššie

Komunitný plán sociálnych služieb

Komunitný plán obce sa vypracúva v súlade s národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb s ohľadom na miestne špecifiká a potreby. Stratégia rozvoja sociálnych služieb obce v predpokladanom komunitnom pláne zahŕňa v sebe aktualizáciu kompetencií podľa novej legislatívy zákona o sociálnych službách.

Komunitný plán sociálnych služieb obce Hýľov 2020 - 2025
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie