Vyššie

Oznamy

Oznam z 28. 12. 2021 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 7. 12. 2021 z verejného vodovodu
Oznam z 24. 12. 2021 - KOSIT - zvozový kalendár 2022
Oznam zo 6. 12. 2021 - cestovný poriadok Eurobus, a.s. od 12. 12. 2021
Oznam z 1. 12. 2021 - postup pri karanténe a domácej izolácii (infografika)
Oznam z 1. 12. 2021 - postup pri karanténe a domácej izolácii
Výzva z 30. 11. 2021 na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
Oznam z 29. 11. 2021 - o začatí správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Oznam z 25. 11. 2021 - uznesenie vlády SR č. 695/2021 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu
Oznam z 5. 11. 2021 - o predĺžení termínu ukončenia vodnej stavby verejnou vyhláškou
Oznam z 28. 10. 2021 - o strategickom dokumente "Obec Hýľov - nízkouhlíková stratégia 2030"
Oznam z 28. 10. 2021 - o strategickom dokumente "Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja"
Oznam z 20. 10. 2021 - o začatí správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Oznam z 13. 10. 2021 - o strategickom dokumente - zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu obce Nižný Klátov
Oznam z 05. 10. 2021 - o začatí vodoprávneho konania
Oznam z 29. 9. 2021 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 6. 9. 2021 z verejného vodovodu
Oznam zo 14. 9. 2021 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 26. 8. 2021 z prameňov
Oznam z 12. 9. 2021 - zverejnenie zámeru zriadenia vecného bremena, Hýľov - ČOV - intenzifikácia, VVS, a.s.
Oznam zo 7. 9. 2021 - nariadenie zmeny cestovných poriadkov v prímestskej autobusovej doprave
Oznam z 30. 8. 2021 - zverejnenie zámeru predať majetok obce
Oznam z 20. 7. 2021 - verejná vyhláška, rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby, zvýšenie kapacity ČOV
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie