Vyššie

Oznamy

Oznam zo 14. 9. 2021 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 26. 8. 2021 z prameňov
Oznam z 12. 9. 2021 - zverejnenie zámeru zriadenia vecného bremena, Hýľov - ČOV - intenzifikácia, VVS, a.s.
Oznam zo 7. 9. 2021 - nariadenie zmeny cestovných poriadkov v prímestskej autobusovej doprave
Oznam z 30. 8. 2021 - zverejnenie zámeru predať majetok obce
Oznam z 20. 7. 2021 - verejná vyhláška, rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby, zvýšenie kapacity ČOV
Oznam z 15. 7. 2021 - certifikát Natur-pack, 2020
Oznam z 15. 6. 2021 - zverejnenie zámeru zámeny pozemkov
Oznam z 15. 6. 2021 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 27. 5. 2021 z verejného vodovodu v MŠ (mikrobiologické parametre)
Oznam z 13. 4. 2021 - sčítanie obyvateľstva - seniori
Oznam z 31. 3. 2021 - uznesenie vlády SR č. 176/2021 k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021
Oznam z 31. 3. 2021 - uznesenie vlády SR č. 173/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
Oznam z 30. 3. 2021 - rozhodnutie OSŽP Okresného úradu Košice - okolie; súhlas na výrub drevín
Oznam z 26. 3. 2021 - orálna vakcinácia líšok proti besnote
Oznam z 18. 3. 2021 - uznesenie vlády SR č. 160/2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu
Oznam z 26. 2. 2021 - zmeny cestovného poriadku Eurobus, a.s. od 1. 3. 2021
Oznam z 26. 2. 2021 o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov, Východoslovenská distribučná, a.s.
Výzva z 26. 2. 2021 na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
Oznam z 26. 2. 2021 - poverenie spoločnosti PIKOLO, s.r.o. spoločnosťou VSD, a.s. na výkon práv držiteľa povolenia
Oznam z 23. 2. 2021 - výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov
Oznam zo 16. 2. 2021 - rozhodnutie OSŽP Okresného úradu Košice - okolie; súhlas na výrub drevín
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie