Vyššie

Oznamy

Oznam z 15. 6. 2021 - zverejnenie zámeru zámeny pozemkov
Oznam z 15. 6. 2021 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 27. 5. 2021 z verejného vodovodu v MŠ (mikrobiologické parametre)
Oznam z 13. 4. 2021 - sčítanie obyvateľstva - seniori
Oznam z 31. 3. 2021 - uznesenie vlády SR č. 176/2021 k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021
Oznam z 31. 3. 2021 - uznesenie vlády SR č. 173/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
Oznam z 30. 3. 2021 - rozhodnutie OSŽP Okresného úradu Košice - okolie; súhlas na výrub drevín
Oznam z 26. 3. 2021 - orálna vakcinácia líšok proti besnote
Oznam z 18. 3. 2021 - uznesenie vlády SR č. 160/2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu
Oznam z 26. 2. 2021 - zmeny cestovného poriadku Eurobus, a.s. od 1. 3. 2021
Oznam z 26. 2. 2021 o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov, Východoslovenská distribučná, a.s.
Výzva z 26. 2. 2021 na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
Oznam z 26. 2. 2021 - poverenie spoločnosti PIKOLO, s.r.o. spoločnosťou VSD, a.s. na výkon práv držiteľa povolenia
Oznam z 23. 2. 2021 - výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov
Oznam zo 16. 2. 2021 - rozhodnutie OSŽP Okresného úradu Košice - okolie; súhlas na výrub drevín
Oznam z 27. 1. 2021 - o začatí správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Oznam z 26. 1. 2021 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 7. 12. 2020 z verejného vodovodu v MŠ (mikrobiologické, fyzikálno-chemické parametre)
Oznam z 22. 1. 2021 - mimoriadny cestovný poriadok Eurobus, a.s. od 25. 1. 2021
Oznam z 11. 1. 2021 - Africký mor ošípaných
Oznam z 30. 12. 2020 - uznesenie vlády SR č. 807/2020 k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu
Oznam z 30. 12. 2020 - KOSIT - zvozový kalendár 2021
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie