Vyššie

Oznamy

Oznam zo 7. 6. 2019 - Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov - revír Hubertus
Oznam z 30. 5. 2019 - súčinnosť pri zabíjaní ošípaných pre súkromnú domácu spotrebu
Oznam z 28. 5. 2019 - africký mor ošípaných
Oznam z 21. 5. 2019 - o začatí spojeného územného a stavebného konania Verejnou vyhláškou, p. Urban
Oznam z 21. 5. 2019 - o začatí spojeného územného a stavebného konania Verejnou vyhláškou, Polačkovci
Oznam z 3. 5. 2019 - výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov
Oznam z 2. 5. 2019 - zverejnenie zámeru predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
30. 4. 2019 - prerušenie distribúcie elektriny bude 24. 5. 2019
Oznam - žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu (Voľby do Európskeho parlamentu)
Oznam z 2. 4. 2019 - odpis zápisnice OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR
Oznam z 1. 4. 2019 - zverejnenie zámeru prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Oznam z 28. 3. 2019 o určení odmeny zástupkyni starostky za odpracované dni
Oznam z 18. 3. 2019 - odpis zápisnice OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR
Oznam zo 15. 3. 2019 - rozhodnutie OSŽP Okresného úradu Košice - okolie; súhlas na výrub drevín
Oznam zo 14. 3. 2019 o začatí správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Výzva z 21. 2. 2019 na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
Oznam - žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Oznam z 4. 2. 2019 - Evidencia štandardov kvality pitnej vody
3. 1. 2019 - KOSIT - zvozový kalendár 2019
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie