Vyššie

Oznamy

Oznam z 8. 11. 2019 - prerokovanie Zmien a doplnkov č.2 územného plánu - Návrh obce Hýľov
Výzva zo 14. 10. 2019 na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
Oznam z 10. 10. 2019 - zverejnenie zámeru o uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena
Oznam zo 4. 10. 2019 - Informácia ohľadom prijímacích skúšok na Akadémiu ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši v akademickom roku 2020/2021
Oznam z 25. 9. 2019 - Africký mor ošípaných
Oznam z 19. 9. 2019 - Detská tour Petra Sagana (22. 9. 2019)
Oznam z 19. 8. 2019 o zrušení trvalého pobytu, p. F. Rusnák
Oznam zo 16. 7. 2019 o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov, Východoslovenská distribučná, a.s.
Oznam zo 4. 7. 2019 o začatí správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Oznam z 25. 6. 2019 o začatí správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Oznam z 11. 6. 2019 - o strategickom dokumente "Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja"
Oznam z 11. 6. 2019 - Hýľovská desiatka a deň obce
Oznam zo 7. 6. 2019 - Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov - revír Hubertus
Oznam z 30. 5. 2019 - súčinnosť pri zabíjaní ošípaných pre súkromnú domácu spotrebu
Oznam z 28. 5. 2019 - africký mor ošípaných
Oznam z 21. 5. 2019 - o začatí spojeného územného a stavebného konania Verejnou vyhláškou, p. Urban
Oznam z 21. 5. 2019 - o začatí spojeného územného a stavebného konania Verejnou vyhláškou, Polačkovci
Oznam z 3. 5. 2019 - výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov
Oznam z 2. 5. 2019 - zverejnenie zámeru predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie