Vyššie

Oznamy

30. 4. 2019 - prerušenie distribúcie elektriny bude 24. 5. 2019
Oznam - žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu (Voľby do Európskeho parlamentu)
Oznam z 2. 4. 2019 - odpis zápisnice OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR
Oznam z 1. 4. 2019 - zverejnenie zámeru prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Oznam z 28. 3. 2019 o určení odmeny zástupkyni starostky za odpracované dni
Oznam z 18. 3. 2019 - odpis zápisnice OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR
Oznam zo 15. 3. 2019 - rozhodnutie OSŽP Okresného úradu Košice - okolie; súhlas na výrub drevín
Oznam zo 14. 3. 2019 o začatí správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Výzva z 21. 2. 2019 na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
Oznam - žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Oznam z 4. 2. 2019 - Evidencia štandardov kvality pitnej vody
3. 1. 2019 - KOSIT - zvozový kalendár 2019
Oznam z 29. 11. 2018 o začatí správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Oznam z 12. 11. 2018 - zverejnenie výsledkov volieb konaných 10. 11. 2018
Oznam z 1. 10. 2018 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 10. 9. 2018 z verejného vodovodu v materskej škole
24. 9. 2018 - prerušenie distribúcie elektriny bude 17. a 18. 2018
Oznam zo 6. 9. 2018 o začatí správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Oznam z 27. 7. 2018 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 7. 6. 2018 z verejného vodovodu v materskej škole
Oznam z 27. 7. 2018 - Odpoveď okresného úradu zo 17. 7. 2018 na postup obce Hýľov pri zabezpečovaní zásobovania obyvateľov pitnou vodou prostredníctvom verejného vodovodu
Oznam z 25. 4. 2018 - zápis detí do MŠ
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie