Vyššie

Oznamy

Výzva z 21. 2. 2019 na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
Oznam - žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Oznam z 4. 2. 2019 - Evidencia štandardov kvality pitnej vody
3. 1. 2019 - KOSIT - zvozový kalendár 2019
Oznam z 29. 11. 2018 o začatí správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Oznam z 12. 11. 2018 - zverejnenie výsledkov volieb konaných 10. 11. 2018
Oznam z 1. 10. 2018 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 10. 9. 2018 z verejného vodovodu v materskej škole
24. 9. 2018 - prerušenie distribúcie elektriny bude 17. a 18. 2018
Oznam zo 6. 9. 2018 o začatí správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Oznam z 27. 7. 2018 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 7. 6. 2018 z verejného vodovodu v materskej škole
Oznam z 27. 7. 2018 - Odpoveď okresného úradu zo 17. 7. 2018 na postup obce Hýľov pri zabezpečovaní zásobovania obyvateľov pitnou vodou prostredníctvom verejného vodovodu
Oznam z 25. 4. 2018 - zápis detí do MŠ
Oznam z 12. 4. 2018 - zvoz elektroodpadu bude 16. 4. 2018
Oznam z 15. 3. 2018 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, žiadateľ p. Mgr. Soňa Vrancová
12. 2. 2018 - prerušenie distribúcie elektriny bude 2. 3. 2018
15. 1. 2018 - ponuka práce: obsluha a údržba vodovodnej siete v obci Hýľov
Oznam z 18. 12. 2017 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 6. 11. 2017 z verejného vodovodu v materskej škole
28. 11. 2017 - Zámer priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk
28. 11. 2017 zámer prevodu vlastníctva obce (pozemku) z dôvodu hodného osobitého zreteľa
Oznam z 20. 11. 2017 - súťažné podklady verejného obstarávania zákazky “Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu v obci Hýľov”
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie