Vyššie

Oznamy

Oznam z 12. 4. 2018 - zvoz elektroodpadu bude 16. 4. 2018
Oznam z 15. 3. 2018 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, žiadateľ p. Mgr. Soňa Vrancová
12. 2. 2018 - prerušenie distribúcie elektriny bude 2. 3. 2018
15. 1. 2018 - ponuka práce: obsluha a údržba vodovodnej siete v obci Hýľov
Oznam z 18. 12. 2017 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 6. 11. 2017 z verejného vodovodu v materskej škole
28. 11. 2017 - Zámer priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk
28. 11. 2017 zámer prevodu vlastníctva obce (pozemku) z dôvodu hodného osobitého zreteľa
Oznam z 20. 11. 2017 - súťažné podklady verejného obstarávania zákazky “Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu v obci Hýľov”
27. 10. 2017 - prerušenie distribúcie elektriny bude 6. 11. 2017
22. 6. 2017 - 3. ročník behu Hýľovská desiatka bude 24. 6. 2017. Tu sú propozície.
Oznam z 3. 4. 2017 - zámer zámeny nehnuteľností (pozemkov)
Oznam z 16. 2. 2017 - začatie správneho konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, žiadatelia M. Krupová a R. Malovec
Oznam z 21. 11. 2016 - zvoz elektroodpadu bude 24. 11. 2016
Oznam z 4. 9. 2016 - Festival Rudohoria - program a mapa
Oznam z 4. 9. 2016 - Festival Rudohoria - plagát
Oznam z 21. 4. 2016 - Hýľovská 35-ka bude 30. 4. 2016
6. 3. 2016 - odpis zápisnice o priebehu a výsledkoch hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NRSR
21. 8. 2015 - zvoz elektroodpadu bude 25. 8. 2015
14. 8. 2015 - nebezpečenstvo požiaru
19. 6. 2015 - Deň obce Hýľov bude 27. 6. 2015
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie