Vyššie

Oznamy

27. 10. 2017 - prerušenie distribúcie elektriny bude 6. 11. 2017
22. 6. 2017 - 3. ročník behu Hýľovská desiatka bude 24. 6. 2017. Tu sú propozície.
Oznam z 3. 4. 2017 - zámer zámeny nehnuteľností (pozemkov)
Oznam z 16. 2. 2017 - začatie správneho konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, žiadatelia M. Krupová a R. Malovec
Oznam z 21. 11. 2016 - zvoz elektroodpadu bude 24. 11. 2016
Oznam z 4. 9. 2016 - Festival Rudohoria - program a mapa
Oznam z 4. 9. 2016 - Festival Rudohoria - plagát
Oznam z 21. 4. 2016 - Hýľovská 35-ka bude 30. 4. 2016
6. 3. 2016 - odpis zápisnice o priebehu a výsledkoch hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NRSR
21. 8. 2015 - zvoz elektroodpadu bude 25. 8. 2015
14. 8. 2015 - nebezpečenstvo požiaru
19. 6. 2015 - Deň obce Hýľov bude 27. 6. 2015
11. 6. 2015 - Nultý ročník behu Hýľovská desiatka bude 27. 6. 2015. Tu sú propozície.
7. 6. 2015 - prerušenie distribúcie elektriny bude 16. 6. 2015
7. 5. 2015 - prerušenie distribúcie elektriny bude 20. 5. 2015
3. 4. 2015 - prerušenie distribúcie elektriny bude 17. 4. 2015
12. 3. 2015 - zvoz nefunkčných elektrospotrebičov
10. 3. 2015 - výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ
4. 3. 2015 - zámer predaja obecného pozemku - záhrady
16. 1. 2015 - AVE zvozový kalendár komunálneho odpadu na rok 2015
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie