Vyššie

Oznamy

11. 6. 2015 - Nultý ročník behu Hýľovská desiatka bude 27. 6. 2015. Tu sú propozície.
7. 6. 2015 - prerušenie distribúcie elektriny bude 16. 6. 2015
7. 5. 2015 - prerušenie distribúcie elektriny bude 20. 5. 2015
3. 4. 2015 - prerušenie distribúcie elektriny bude 17. 4. 2015
12. 3. 2015 - zvoz nefunkčných elektrospotrebičov
10. 3. 2015 - výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ
4. 3. 2015 - zámer predaja obecného pozemku - záhrady
16. 1. 2015 - AVE zvozový kalendár komunálneho odpadu na rok 2015
15. 11. 2014 - výsledky komunálnych volieb - poslanci
15. 11. 2014 - výsledky komunálnych volieb - starosta
24. 10. 2014 - vyhlásenie kandidatúry na poslancov
24. 10. 2014 - vyhlásenie kandidatúry na starostu
11. 4. 2014 - zámer prevodu vlastníctva pozemku pod kostolom
28. 1. 2014 - pozvánka na karneval
11. 1. 2014 - AVE zvozový kalendár komunálneho odpadu
16. 9. 2013 - úprava verejného priestranstva
16. 5. 2013 - rozhodnutie MŠ SR o vyradení ZŠ Hýľov zo siete škôl
15. 2. 2013 - prijímanie detí do materskej školy
2. 7. 2012 - výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ
23. 4. 2012 - výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie