Vyššie

Oznamy

Výzva z 26. 2. 2021 na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
Oznam z 26. 2. 2021 - poverenie spoločnosti PIKOLO, s.r.o. spoločnosťou VSD, a.s. na výkon práv držiteľa povolenia
Oznam z 23. 2. 2021 - výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov
Oznam zo 16. 2. 2021 - rozhodnutie OSŽP Okresného úradu Košice - okolie; súhlas na výrub drevín
Oznam z 27. 1. 2021 - o začatí správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Oznam z 26. 1. 2021 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 7. 12. 2020 z verejného vodovodu v MŠ (mikrobiologické, fyzikálno-chemické parametre)
Oznam z 22. 1. 2021 - mimoriadny cestovný poriadok Eurobus, a.s. od 25. 1. 2021
Oznam z 11. 1. 2021 - Africký mor ošípaných
Oznam z 30. 12. 2020 - uznesenie vlády SR č. 807/2020 k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu
Oznam z 30. 12. 2020 - KOSIT - zvozový kalendár 2021
Oznam zo 16. 12. 2020 - opatrenia platné pre všetky Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny od 16. 12. 2020 do 8. 1. 2021
Oznam z 11. 12. 2020 - rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Oznam z 8. 12. 2020 - zmeny cestovného poriadku Eurobus, a.s. od 13. 12. 2020
Oznam z 3. 12. 2020 - rozhodnutie OSŽP Okresného úradu Košice - okolie; uloženie opatrení VVS, a. s. (rekonštrukcia ČOV Hýľov)
Oznam z 12. 11. 2020 - uznesenie vlády SR č. 718/2020 k návrhu na zmenu času trvania núdzového stavu
Oznam z 28. 10. 2020 - výsledky laboratórneho rozboru vzoriek vody odobratých 23. 9. 2020 z vodovodu v MŠ a z prameňov
Oznam z 22. 10. 2020 - uznesenie vlády SR č. 678/2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci núdzového stavu
Oznam z 19. 10. 2020 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 14. 10. 2020 z verejného vodovodu (mikrobiologické parametre)
Oznam z 13. 10. 2020 - žiadosť o súčinnosť RVPS KE-okolie - registrácia chovu ošípaných
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie