Vyššie

Oznamy

Oznam z 8. 12. 2020 - zmeny cestovného poriadku Eurobus, a.s. od 13. 12. 2020
Oznam z 3. 12. 2020 - rozhodnutie OSŽP Okresného úradu Košice - okolie; uloženie opatrení VVS, a. s. (rekonštrukcia ČOV Hýľov)
Oznam z 12. 11. 2020 - uznesenie vlády SR č. 718/2020 k návrhu na zmenu času trvania núdzového stavu
Oznam z 28. 10. 2020 - výsledky laboratórneho rozboru vzoriek vody odobratých 23. 9. 2020 z vodovodu v MŠ a z prameňov
Oznam z 22. 10. 2020 - uznesenie vlády SR č. 678/2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci núdzového stavu
Oznam z 19. 10. 2020 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 14. 10. 2020 z verejného vodovodu (mikrobiologické parametre)
Oznam z 13. 10. 2020 - žiadosť o súčinnosť RVPS KE-okolie - registrácia chovu ošípaných
Oznam z 30. 9. 2020 - uznesenie vlády SR č. 587/2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu
Oznam zo 14. 9. 2020 - Európsky týždeň mobility
Oznam z 11. 9. 2020 - rozhodnutie OSŽP Okresného úradu Košice - okolie; súhlas na výrub drevín
Oznam z 25. 8. 2020 - zatvorená pošta
Oznam z 10. 8. 2020 - odporúčanie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice-okolie
Oznam zo 17. 7. 2020 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 16. 6. 2020 z verejného vodovodu v MŠ (fyzikálno-chemické parametre)
Oznam z 8. 7. 2020 - odpoveď Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie na žiadosť o zmenu rozhodnutia č. 2011/00568 zo dňa 10. 10. 2011
Oznam z 3. 7. 2020 - o začatí správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Oznam z 3. 7. 2020 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 16. 6. 2020 z verejného vodovodu v MŠ (mikrobiologické parametre)
Oznam z 2. 7. 2020 - oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, obec Hodkovce
Oznam z 30. 6. 2020 - záverečné stanovisko Okresného úradu Košice, Odboru starostlivosti o životné prostredie k strategickému dokumentu PUM KSK
Oznam z 25. 6. 2020 - zmeny cestovného poriadku Eurobus, a.s. od 30. 6. 2020
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie