Vyššie

Oznamy

Oznam z 3. 4. 2020 - COVID-19: Pomoc sebe a druhým
Oznam z 3. 4. 2020 - COVID-19, čo robiť, ak ste chorý
Oznam z 31. 3. 2020 - opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia
Oznam z 30. 3. 2020 - mimoriadny CP od 1. 4. 2020
Oznam z 30. 3. 2020 - uznesenie vlády SR č. 169/2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu
Oznam z 30. 3. 2020 - rozhodnutie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Oznam z 27. 3. 2020 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 28. 2. 2020 z verejného vodovodu v MŠ
Oznam z 26. 3. 2020 - opatrenia Ústredného krízového štábu SR a vlády SR
Oznam z 26. 3. 2020 - zápis detí do MŠ
Oznam z 23. 3. 2020 - súhlas na výrub stromu, M. Drotár
Oznam z 19. 3. 2020 - opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia
Oznam z 19. 3. 2020 - usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2
Oznam z 19. 3. 2020 - uznesenie vlády SR č. 115/2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu
Oznam zo 16. 3. 2020 - uznesenie vlády SR č. 114/2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu
Oznam zo 16. 3. 2020 - opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok
Oznam zo 16. 3. 2020 - režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia
Oznam z 13. 3. 2020 - informácie pre verejnosť o prevádzkových opatreniach na OÚ
Oznam z 11. 3. 2020 - opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi
Oznam z 10. 3. 2020 - verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie