Vyššie

Oznamy

Oznam z 30. 9. 2020 - uznesenie vlády SR č. 587/2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu
Oznam zo 14. 9. 2020 - Európsky týždeň mobility
Oznam z 11. 9. 2020 - rozhodnutie OSŽP Okresného úradu Košice - okolie; súhlas na výrub drevín
Oznam z 25. 8. 2020 - zatvorená pošta
Oznam z 10. 8. 2020 - odporúčanie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice-okolie
Oznam zo 17. 7. 2020 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 16. 6. 2020 z verejného vodovodu v MŠ (fyzikálno-chemické parametre)
Oznam z 8. 7. 2020 - odpoveď Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie na žiadosť o zmenu rozhodnutia č. 2011/00568 zo dňa 10. 10. 2011
Oznam z 3. 7. 2020 - o začatí správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Oznam z 3. 7. 2020 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 16. 6. 2020 z verejného vodovodu v MŠ (mikrobiologické parametre)
Oznam z 2. 7. 2020 - oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, obec Hodkovce
Oznam z 30. 6. 2020 - záverečné stanovisko Okresného úradu Košice, Odboru starostlivosti o životné prostredie k strategickému dokumentu PUM KSK
Oznam z 25. 6. 2020 - zmeny cestovného poriadku Eurobus, a.s. od 30. 6. 2020
Oznam z 25. 6. 2020 - zverejnenie zámeru o uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena
Oznam z 19. 6. 2020 - opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia
Oznam z 18. 6. 2020 - vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hýľov
Oznam z 9. 6. 2020 - opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia
Oznam z 1. 6. 2020 - rozhodnutie Obce Hýľov ako zriaďovateľa školského zariadenia o otvorení prevádzky MŠ od 01.06.2020
Oznam zo 17. 5. 2020 - o strategickom dokumente - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja (2021 - 2027)
Oznam zo 6. 5. 2020 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 1. 4. 2020 z verejného vodovodu
Oznam z 5. 5. 2020 - odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie