Vyššie

Oznamy

Oznam z 25. 6. 2020 - zverejnenie zámeru o uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena
Oznam z 19. 6. 2020 - opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia
Oznam z 18. 6. 2020 - vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hýľov
Oznam z 9. 6. 2020 - opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia
Oznam z 1. 6. 2020 - rozhodnutie Obce Hýľov ako zriaďovateľa školského zariadenia o otvorení prevádzky MŠ od 01.06.2020
Oznam zo 17. 5. 2020 - o strategickom dokumente - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja (2021 - 2027)
Oznam zo 6. 5. 2020 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 1. 4. 2020 z verejného vodovodu
Oznam z 5. 5. 2020 - odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Oznam zo 6. 4. 2020 - Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre Košice-okolie
Oznam z 3. 4. 2020 - COVID-19: osoby s vyšším rizikom ochorenia
Oznam z 3. 4. 2020 - COVID-19: Pomoc sebe a druhým
Oznam z 3. 4. 2020 - COVID-19, čo robiť, ak ste chorý
Oznam z 31. 3. 2020 - opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia
Oznam z 30. 3. 2020 - mimoriadny CP od 1. 4. 2020
Oznam z 30. 3. 2020 - uznesenie vlády SR č. 169/2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu
Oznam z 30. 3. 2020 - rozhodnutie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Oznam z 27. 3. 2020 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 28. 2. 2020 z verejného vodovodu v MŠ
Oznam z 26. 3. 2020 - opatrenia Ústredného krízového štábu SR a vlády SR
Oznam z 26. 3. 2020 - zápis detí do MŠ
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie