Vyššie

Oznamy

Oznam z 30. 3. 2020 - rozhodnutie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Oznam z 27. 3. 2020 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 28. 2. 2020 z verejného vodovodu v MŠ
Oznam z 26. 3. 2020 - opatrenia Ústredného krízového štábu SR a vlády SR
Oznam z 26. 3. 2020 - zápis detí do MŠ
Oznam z 23. 3. 2020 - súhlas na výrub stromu, M. Drotár
Oznam z 19. 3. 2020 - opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia
Oznam z 19. 3. 2020 - usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2
Oznam z 19. 3. 2020 - uznesenie vlády SR č. 115/2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu
Oznam zo 16. 3. 2020 - uznesenie vlády SR č. 114/2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu
Oznam zo 16. 3. 2020 - opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok
Oznam zo 16. 3. 2020 - režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia
Oznam z 13. 3. 2020 - informácie pre verejnosť o prevádzkových opatreniach na OÚ
Oznam z 11. 3. 2020 - opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi
Oznam z 10. 3. 2020 - verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia
Oznam z 10. 3. 2020 - verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia
Oznam zo 6. 3. 2020 - Znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy
Oznam zo 4. 3. 2020 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 28. 2. 2020 z verejného vodovodu v materskej škole
Oznam zo 4. 3. 2020 - zverejnenie zámeru o uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena
Oznam z 1. 3. 2020 - odpis zápisnice OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady SR
Oznam z 27. 2. 2020 - zmeny CP od 1. 3. 2020
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie