Vyššie

Oznamy

Oznam z 25. 9. 2019 - Africký mor ošípaných
Oznam z 19. 9. 2019 - Detská tour Petra Sagana (22. 9. 2019)
Oznam z 19. 8. 2019 o zrušení trvalého pobytu, p. F. Rusnák
Oznam zo 16. 7. 2019 o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov, Východoslovenská distribučná, a.s.
Oznam zo 4. 7. 2019 o začatí správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Oznam z 25. 6. 2019 o začatí správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Oznam z 11. 6. 2019 - o strategickom dokumente "Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja"
Oznam z 11. 6. 2019 - Hýľovská desiatka a deň obce
Oznam zo 7. 6. 2019 - Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov - revír Hubertus
Oznam z 30. 5. 2019 - súčinnosť pri zabíjaní ošípaných pre súkromnú domácu spotrebu
Oznam z 28. 5. 2019 - africký mor ošípaných
Oznam z 21. 5. 2019 - o začatí spojeného územného a stavebného konania Verejnou vyhláškou, p. Urban
Oznam z 21. 5. 2019 - o začatí spojeného územného a stavebného konania Verejnou vyhláškou, Polačkovci
Oznam z 3. 5. 2019 - výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov
Oznam z 2. 5. 2019 - zverejnenie zámeru predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
30. 4. 2019 - prerušenie distribúcie elektriny bude 24. 5. 2019
Oznam - žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu (Voľby do Európskeho parlamentu)
Oznam z 2. 4. 2019 - odpis zápisnice OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR
Oznam z 1. 4. 2019 - zverejnenie zámeru prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie