Vyššie

PHSR 2016 - 2022

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hýľov spolu s Územným plánom obce Hýľov, predstavujú základné a kľúčové dokumenty pre riadenie miestnej samosprávy v oblasti jej regionálneho rozvoja. Program je spracovaný na obdobie 7 rokov, teda na obdobie 2016 – 2022. Vychádza z poznania aktuálnej situácie a konkrétnych potrieb miestnych obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov pôsobiacich v obci.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Hýľov na roky 2016 - 2022
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie