Vyššie

Tlačivá

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (pdf)
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (doc)
Návrh na kolaudáciu stavby (doc)
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní (doc)
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní (pdf)
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby (pdf)
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby (doc)
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
Žiadosť o vydanie potvrdenia o spojení územného a stavebného konania
Žiadosť o vydanie potvrdenia o spojení územného a stavebného konania
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu na pozemok z miestnej komunikácie
Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu na pozemok z miestnej komunikácie
Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby
Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby
Žiadosť o určenie stavebného úradu
Žiadosť o určenie stavebného úradu
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie