Vyššie

Uznesenia, nariadenia

04. 11. 2008 - VZN o hlasovaní obyvateľov obce, o podmienkach organizovania verejného zhromaždenia obyvateľov obce
Jún 2008 - Zmeny a doplnky územného plánu obce Hýľov
12. 1. 2007 - uznesenie OZ: Štatút obecnej knižnice v Hýľove
4. 5. 2006 - uznesenie OZ č. 6/2006: Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
16. 5. 2005 - uznesenie OZ č. 3/2005: Štatút obce Hýľov
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie