2020-07-03-pramen-zivota-I-15

Oznamy

 

1. V nedeľu (19.7.) je zbierka na kostolné potreby.

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. I, č. 15:

    Liturgický prehľad Hýľov od 6.7. - 12.7.2020

6.7. (po)

Sv. Mária Goretti, panny
a mučenice

18.30

+ Michal, Mária
Sarkoví

8.7. (st)

Féria

18.30

+ Jarmila Hužvárová

9.7. (št)

Féria

18.30

+ Mária, Ján Harman
a Marína

11.7. (so)

Sv. Benedikta, opáta,
patróna Európy

18.30

+ Vlastimil

12.7. (ne)

Pätnásta nedeľa
v cezročnom období

10.00

Za farnosť

Liturgický prehľad Hýľov od 13.7. – 19.7.2020

13.7. (po)

Sv. Henricha

18.30

+ Valika Jurková

15.7. (st)

Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi

18.30

Na úmysel darcu

16.7. (št)

Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej

18.30

+ Peter Petrík

19.7. (ne)

Šestnásta nedeľa
v cezročnom období

 8.30 Poďakovanie za 50 r.
života Cyrila Rusnáka
s prosbou o Z a BP pre jeho rodinu

 

Nedeľa 12.7.
Lektori: Stanislav Bernát, Gabriel Petrík
Obetné dary: Jaroslav Šavlik, Mária Šavliková
Upratovanie (11.7.): Aneta Kuzmová, Monika Štefanovičová, Mária Šavliková

 

Nedeľa 19.7.
Lektori: Katarína Pancáková, Lenka Kozelová
Obetné dary: Mária a Simona Kováčové
Upratovanie (18.7.): Viera Bernátová, Silvia Oršíková, Mária Bališová

 

2020-06-19-pramen-zivota-I-14

Oznamy

 

1. V nedeľu (28.6.) je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

2. V pondelok (29.6.) je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla.

3. V prvopiatkovom týždni bude sv. spoveď:

       v Hýľove – pondelok, streda od 17.30, v piatok od 17.00.
       v Bukovci – utorok, štvrtok od 17.00 hod.
       Svätá spoveď chorých bude vo štvrtok (2.7.).

4. Fotografie zo sviatosti birmovania si môžete pozrieť na: https://www.flickr.com/photos/188861595@N02/albums/72157714672456248/page3.

5. Milí rodičia, môžete svoje dieťa prihlásiť do pridedinského tábora v Hýľove, ktorý bude od 27. 7. do 31.7.2020. Účastníkmi tábora môžu byť deti, ktoré idú do prvého ročníka ZŠ až po deti, ktoré práve končia piaty ročník ZŠ. Bližšie info na prihláške, ktorá je vzadu v kostole. Vyplnenú prihlášku odovzdajte do 5.7. v sakristii kostola.

6. Starostka obce Hýľov, oznamuje svojím občanom, že vzhľadom na zvýšenú produkciu komunálneho odpadu a zvýšené poplatky za odvoz odpadových nádob a vriec priložených k odpadovým nádobám, obec Hýľov je nútená prijať nasledovné opatrenie.

V prípade potreby vývozu väčšieho množstva odpadu ako je kapacita odpadovej nádoby si občania môžu zakúpiť vrecia označené na vývoz na obecnom úrade v cene 1,68€. Tieto vrecia budú odvážené spol. KOSIT v rámci vývozu komunálneho odpadu.
Zároveň ma teší, že zodpovedne pristupujete k separovaniu odpadu, ktorého vývoz obec stojí minimálne náklady
.

 

 

                                                                                                 Júlia Kočíková, starostka

 

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. I, č. 14:

    Liturgický prehľad Hýľov od 22.6. - 28.6.2020

22.6. (po)

Féria

18.30

+ Jozef, Štefan, Mária

24.6. (st)

Narodenie sv. Jána
Krstiteľa

18.30

+ Blažej Jurko

25.6. (št)

Féria

18.30

+ Mária Bradová, + Imrich

27.6. (so)

Féria

18.30

+ Bartolomej Török

28.6. (ne)

Trinásta nedeľa
v cezročnom období

10.00

Za farnosť

Liturgický prehľad Hýľov od 29.6. – 5.7.2020

29.6. (po)

Sv. Petra a Pavla,
apoštolov

18.30

Na úmysel darcu

1.7. (st)

Féria

18.30

+ Tibor Kozel

3.7. (pi)

Sv. Tomáša, apoštola

17.30

Za živých a zosnulých členov ružencového bratstva

5.7. (ne)

 Sv. Cyrila a Metoda,
Slovanských vierozvestov
 8.30 Za farnosť

 

Nedeľa 28.6.
Lektori: Jaroslav a Mária Šavlíkoví
Obetné dary: Gabriela a Terezka Vapeníkové
Upratovanie (27.6.): Jaroslava Šavlíková, Eva Hlušková, Iveta Fuziová

 

Nedeľa 5.7.
Lektori: Romana Harmanová, Veronika Rusnáková
Obetné dary: Gabriel a Ľubica Petríkoví
Upratovanie (4.7.): Mária Jurková, Eva Findoráková, Valika Oršíková

 

2020-06-07-pramen-zivota-I-13

2020-05-21-pramen-zivota-I-12

2020-05-07-pramen-zivota-I-11

Vyhľadávanie