Drahí bratia a sestry, pozývam vás na spoločné prežitie Veľkonočných obradov z farského kostola sv. Barbory v Hýľove cez živé vysielania prostredníctvom internetu:

9. apríl 2020 / Zelený štvrtok

sv. omša - 18.30 hod.

10. apríl 2020 / Veľký piatok

obrady - 16.00 hod.

11. apríl 2020 / Biela sobota

obrady - 19.30 hod.

12. apríl / Veľkonočná nedeľa

sv. omša - 9.00 hod.


Link na živé vysielanie nájdete vždy bezprostredne pred jeho začiatkom na webovej stránke obce Hýľov.  
 
Pokojné a požehnané dni Veľkej noci všetkým vám praje duchovný otec Pavol.

V našej farnosti, až do odvolania zákazu, odslúžim úmysel sv. omše, ktorý je uvedený v liturgickom prehľade na konkrétny deň - súkromne, za zatvorenými dverami kostola, bez účasti verejnosti. Ak budete mať výhrady voči tomu, že nebudete môcť byť fyzicky prítomní na sv. omši, zavolajte na farské telefónne číslo 055/69 67 157 a dohodneme sa na inom termíne sv. omše.

V prípade akejkoľvek duchovnej potreby sa môžete informovať na farskom úrade.
Všetkým vám a taktiež vaším najbližším v tejto ťažkej dobe praje a vyprosuje veľa zdravia, sily, rozvahy a pokoja duchovný otec Pavol.

Som s vami pri modlitbe každý deň.

Nech vás žehná a ochraňuje všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.

 

    Liturgický prehľad Hýľov od 16.3. - 22.3.2020

16.3. (po)

Féria

18.00

+ Jozef, Jarmila
Hužvároví

18.3. (st)

Féria

18.00

+ Ján, Rudolf
Mican

19.3. (pi)

Sv. Jozefa, ženícha
Panny Márie

18.00

+ Mária, Jozef,
Pavol Haluškoví

21.3. (so)

Féria

18.00

Za Z a BP pre
tých, ktorí nám
slúžia v kostole

22.3. (ne)

Štvrtá pôstna nedeľa

10.00

Za farnosť

Liturgický prehľad Hýľov od 23.3. – 29.3.2020

23.3. (po)

Féria

18.00

Na úmysel darcu

25.3. (st)

Zvestovanie Pána

18.00

+ Bartolomej
Török

26.3. (št)

Féria

18.00

+ Pavol, Estera,
Pavol Pancákoví

29.3. (ne)

Piata pôstna nedeľa

8.30

Za farnosť

 

Liturgický prehľad - Hýľov a Bukovec:

2020-03-02-pramen-zivota-I-10

 

Oznamy

1. Dnes je zbierka na charitu. Slovenská katolícka charita prichádza s ponukou – Pôstna krabička pre Afriku. Podporíte tým rodiny a centrá pre deti v Ugande a Rwande. Materiály sú vzadu na stolíku.

2. V tomto týždni je prvý piatok. Sv. spoveď bude: v Hýľove – v pondelok a stredu od 17.00 a v piatok od 16.30 do 17.00. v Bukovci – utorok a vo štvrtok od 17. 00 hod.

3. Vo štvrtok od 8.30 bude sv. spoveď chorých v Bukovci a od 10.00 hod. v Hýľove.

4. V pondelok 9.3. bude celodiecézna poklona Eucharistie v našej farnosti. Sviatosť Oltárna bude vyložená v Hýľove od 9.00 hod. do večernej sv. omše.

5. Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

6. V nedeľu 15.3.2020 bude zbierka pre potreby kostola v Hýľove.

7. V utorok 17. marca 2020 o 15.00 v Katedrále sv. Alžbety oslávi 30. výročie svoje biskupskej vysviacky (17.3.1990) J.E. Mons. Alojz Tkáč. Na slávnosť ste všetci pozvaní.

8. Kto cíti povolanie ku kňazstvu, môže sa prihlásiť do Kňazského seminára v Košiciach. Žiadosť o prijatie je potrebné poslať do 31. marca 2020.

9. V nedeľu 17. mája 2020 v Košiciach o 15.00 bude sv. omša, pri ktorej sa stretne otec arcibiskup s manželmi, ktorí v tomto roku oslávia 25. výročie manželstva. Jubilujúci manželia, ktorí majú záujem o toto stretnutie, nech sa nahlásia do 1.4.2020 u pána farára.

 

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. I, č. 10:

    Liturgický prehľad Hýľov od 2.3. - 8.3.2020

2.3. (po)

Féria

18.00

+ Ján, Alžbeta,
Václav Petríkoví

4.3. (st)

Féria

18.00

+ Alžbeta, Jozef
Miklušoví

6.3. (pi)

Féria

17.00

Za živých
a zosnulých členov
ružencového bratstva

7.3. (so)

Féria

18.00

+ Juraj, Dorota
Gregoví

8.3. (ne)

Druhá pôstna nedeľa

10.00

+ Vincent Harman

Liturgický prehľad Hýľov od 9.3. – 15.3.2020

9.3. (po)

Féria

18.00

+ Ján, Barbora
Varechoví

11.3. (st)

Féria

18.00

+ Ľudmila Petríková
(1. výr.)

12.3. (št)

Féria

18.00

+ Juraj, Anna,
Vlastimil

15.3. (ne)

Tretia pôstna nedeľa

8.30

Za farnosť

 

2020-02-14-pramen-zivota-I-9

 

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. I, č. 9:

Vyhľadávanie