2020-09-11-pramen-zivota-I-20

Oznamy

 

1. Odpustová slávnosť na Kalvárii v Košiciach bude v pondelok (14.9.) – večerný program a v utorok (15.9.) slávnostná sv. omša o 10.30 hod.


2. Jesenné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je: Poďakovanie za úrodu.
Záväzný je iba jeden deň.


3. Ponúkame deťom ZŠ (hlavne prvý stupeň) aktivitu – „Malý misionár“- slovníček + nálepky na každú nedeľu a prikázané sviatky, spolu 51 nálepiek. Slovníček si môžete vyzdvihnúť po dve nasledujúce nedele v sakristii kostola a nálepky každú nedeľu po sv. omši.


4. Pozývame seniorov na modlitbové stretnutie v nedeľu 20.9. o 15.00 hod. v kostole sv. Barbory v Hýľove.
Po modlitbe bude úvaha na tému: Ľudia so šedivými vlasmi.


5. V nedeľu 20.9. bude zbierka na kostolné potreby.


6. Prosím rodičov, ktorých detí by mali ísť v tomto školskom roku na prvé sväté prijímanie a chcú, aby ich deti pristúpili k tejto sviatosti v našej farnosti, nech ich prídu nahlásiť:
Hýľov v pondelok 21.9. o 19.00 hod. v kostole,
Bukovec v utorok 22.9. o 19.00 hod. v kostole.

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. I, č. 20:

    Liturgický prehľad Hýľov od 14.9. - 20.9.2020

14.9. (po)

Povýšenie Svätého Kríža

18.30

Za ZBP pre Františka
Petríka a jeho rodinu

15.9. (ut)

Sedembolestnej Panny
Márie, Patrónky Slovenska

8.30

Za ZBP pre Veronu Hužvárovú

16.9. (st)

Sv. Kornélia, pápeža,
a Cypriána, biskupa, mučeníka

18.30

+ Vlastimil

17.9. (št)

Féria

18.30 Za ZBP pre rod. Harmanovú

19.9. (so)

Sobášna sv. omša

15.00

Tomáš - Patrícia

19.9. (so)

Féria

18.30

+ Alžbeta, Jozef
Oršíkoví

20.9. (ne)

Dvadsiata piata nedeľa
v cezročnom období

8.30

Za ZBP pre rod.
Wysoczańskú

Liturgický prehľad Hýľov od 21.9. – 27.9.2020

21.9. (po)

+ Sv. Matúša, apoštola a
evanjelistu

18.30

Za ZBP pre Patrika
Beliša

23.9. (st)

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza

18.30

Poďakovanie za 25. r.
spol. života Mareka
a Denisy

24.9. (št)

Féria

18.30

+ Jozef, Alžbeta
Frankoví

27.9. (ne)

Dvadsiata šiesta nedeľa
v cezročnom období

10.00 Za farnosť

 

Sedembolestnej Panny Márie 15. 9.
Lektori: Aneta Kuzmová, Bernadeta Jurková

Obetné dary: rodina Kuzmová

 

Nedeľa 20.9.
Lektori: rod. Hájeková
Obetné dary: Emília a Anna Pancákové
Upratovanie (19.9.): rod. Štefanovičová - svadba

 

Nedeľa 27.9.
Lektori: Janka a Ondrej Bernátoví
Obetné dary: Peter a Milena Harmanoví
Upratovanie (26.9.): Mária Mikulová, Jaroslava Bernátová, Mária Sabolová

 

2020-08-30-pramen-zivota-I-19

Oznamy

 

1. V tomto týždni je prvý piatok, sv. spoveď bude v Hýľove:
  pondelok a v stredu od 17.30 a v piatok od 17.00 hod.
  Sv. spoveď v Bukovci: utorok a vo štvrtok od 17.00 hod.
  Vo štvrtok 3.9. budem spovedať chorých.

 

2. V mene rodičov, aj v mene detí chcem poďakovať chlapcom a dievčatám, ktorí organizačne zabezpečili prázdninové akcie:
       Detský tábor a Bodka za prázdninami.
Chcem im vyjadriť vďaku za ich ochotu, obetavosť, otvorenosť a prístup. Obetovali veľa svojho prázdninového času a to iba preto, aby iným spríjemnili čas prázdnin. Nebolo to niekedy ľahké. Na „Tábore“ bolo spolu 31 detí a na „Bodke“ 20 detí z Hýľova a 22 detí z Bukovca, spolu 42 detí. Nosím v srdci veľkú úctu k týmto mladým ľuďom, ktorí sú ochotní obetovať niečo zo svojho pre dobro druhých. Nech im to Pán stonásobne odmení.

Za všetko všetkým ďakujúci duchovný otec Pavol.

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. I, č. 19:

    Liturgický prehľad Hýľov od 31.8. - 6.9.2020

31.8. (po)

Féria

18.30

+ Štefan Kolesár

2.9. (st)

Féria

18.30

Za ZBP pre rod.
Findorákovú č. 108

4.9. (pi)

Féria

17.30

Za členov
ružencového bratstva

5.9. (so)

Féria

18.30

+ Jozef, Helena
Polačekoví

6.9. (ne)

Dvadsiata tretia nedeľa
v cezročnom období

8.30

Za ZBP pre Viliama Jurka (60 r.)

Liturgický prehľad Hýľov od 7.9. – 13.9.2020

7.9. (po)

Svätých Košický
mučeníkov

18.30

+ Blažej Jurko (1. výr.)

9.9. (st)

Féria

18.30

+ Valéria Jurková

10.9. (št)

Féria

18.30

Za veriacich

13.9. (ne)

Dvadsiata štvrtá nedeľa
v cezročnom období

10.00 Poďakovanie za 70 r. Márie Jurkovej s prosbou o ZBP pre jej rodinu

 

Nedeľa 6.9.
Lektori: rod. Jurková
Obetné dary: rod. Jurková
Upratovanie (5.9.): Mária Štefanovičová, Mária Redayová, Emília Bernátová

 

Nedeľa 13.9.
Lektori: rod. Cyrila Jurka
Obetné dary: rod. Jurková
Upratovanie (12.9.): Helena Oršíková, Ľudmila Bernátová, Mária Rusnáková

 

2020-08-14-pramen-zivota-I-18

2020-07-31-pramen-zivota-I-17

2020-07-18-pramen-zivota-I-16

Vyhľadávanie