Liturgický prehľad Hýľov od 3.2. - 9.2.2020

3.2. (po)

Sv. Blažeja, biskupa a
mučeníka

18.00

Za Z a BP pre
rod. Oravcovú

5.2. (st)

Sv. Agáty, panny a
mučenice

18.00

+ Ondrej, Anna
Šavlíkoví

7.2. (pia)

Féria

17.00

+ Jozef, Alžbeta
Oršíkoví

8.2. (so)

Féria

18.00

+ Ján, Katarína,
Vincent
Findorákoví

9.2. (ne)

Piata nedeľa
v cezročnom období

10.00

Za farnosť

Liturgický prehľad Hýľov od 10.2. – 16.2.2020

10.2. (po)

Sv. Školastiky, panny

18.00

+ Mária, Ján
Šavlíkoví

12.2. (st)

Féria

18.00

+ Peter Petrík

13.2. (št)

Féria

18.00

+ Pavol Findorák

16.2. (ne)

Šiesta nedeľa
v cezročnom období

8.30

Za farnosť

 

Nedeľa 9.2.2020:

Lektori: Marcel a Valika Pancákoví

Obetné dary: Adam Oršík, Andrej Kraľovanský

Upratovanie (8.2.): Oľga Malovcová, Valika Pancáková, Soňa Vrancová

 

Nedeľa 16.2.2020:

Lektori: Gabriel Petrík, Stanislav Bernát

Obetné dary: Mária Rusnáková, Ivana Rusnáková

Upratovanie (15.2.): Anna Bernátová, Júlia Kočíková, Adriana Hužvárová 

 

Liturgický prehľad - Hýľov a Bukovec:

Vyhľadávanie