2020-02-14-pramen-zivota-I-9

 

Oznamy

1. Odpustky:

a) Veriaci, ktorý navštívi Najsvätejšiu oltárnu sviatosť a zotrvá v adorácii aspoň pol hodiny počas zmiernej poklony, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
b) Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Ak sa koná pobožnosť verejne stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.
c) Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

2. V pondelok 24.2. v Hýľove a v utorok 25.2. v Bukovci bude od 9.00 hod. do sv. omše vyložená Oltárna sviatosť k zmiernej poklone.

3. Na popolcovú stredu je deň pokánia. To znamená, že je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa). Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života; zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života..

4. V pôste sa budeme modliť krížové cesty v Hýľove aj v Bukovci v piatok od 17.30 hod. a v nedeľu o 14.00 hod.

5. Na prvú pôstnu nedeľu (1.3.) bude jarná zbierka na Charitu.

6. Obec Hýľov oznamuje, že dňa 19. februára 2020 (streda) v čase od 8:30 hod. sa uskutoční zber elektroodpadu. Stačí ak elektrické spotrebiče necháte na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou. V snahe zabrániť neoprávnenému rozoberaniu a následnému neporiadku v obci, je možné nechať nefunkčné elektrické spotrebiče aj na Vašom pozemku. V takomto prípade je však potrebné nahlásiť presnú adresu na Obecný úrad.

7. Obec Hýľov Vás srdečne pozýva na „Fašiangy“, dňa 22.02.2020 o 15.30: Hýľovské ochotnícke divadlo uvedie hru „Jak to dakedy bulo a išče možno aj budze v Hýľove“ a potom nasleduje Fašiangová veselica. Tešíme sa na Vás !!!

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. I, č. 9:

Vyhľadávanie