Liturgický prehľad Hýľov od 22.6. - 28.6.2020

22.6. (po)

Féria

18.30

+ Jozef, Štefan, Mária

24.6. (st)

Narodenie sv. Jána
Krstiteľa

18.30

+ Blažej Jurko

25.6. (št)

Féria

18.30

+ Mária Bradová, + Imrich

27.6. (so)

Féria

18.30

+ Bartolomej Török

28.6. (ne)

Trinásta nedeľa
v cezročnom období

10.00

Za farnosť

Liturgický prehľad Hýľov od 29.6. – 5.7.2020

29.6. (po)

Sv. Petra a Pavla,
apoštolov

18.30

Na úmysel darcu

1.7. (st)

Féria

18.30

+ Tibor Kozel

3.7. (pi)

Sv. Tomáša, apoštola

17.30

Za živých a zosnulých členov ružencového bratstva

5.7. (ne)

 Sv. Cyrila a Metoda,
Slovanských vierozvestov
 8.30 Za farnosť

 

Nedeľa 28.6.
Lektori: Jaroslav a Mária Šavlíkoví
Obetné dary: Gabriela a Terezka Vapeníkové
Upratovanie (27.6.): Jaroslava Šavlíková, Eva Hlušková, Iveta Fuziová

 

Nedeľa 5.7.
Lektori: Romana Harmanová, Veronika Rusnáková
Obetné dary: Gabriel a Ľubica Petríkoví
Upratovanie (4.7.): Mária Jurková, Eva Findoráková, Valika Oršíková

 

Vyhľadávanie