2020-06-19-pramen-zivota-I-14

Oznamy

 

1. V nedeľu (28.6.) je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

2. V pondelok (29.6.) je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla.

3. V prvopiatkovom týždni bude sv. spoveď:

       v Hýľove – pondelok, streda od 17.30, v piatok od 17.00.
       v Bukovci – utorok, štvrtok od 17.00 hod.
       Svätá spoveď chorých bude vo štvrtok (2.7.).

4. Fotografie zo sviatosti birmovania si môžete pozrieť na: https://www.flickr.com/photos/188861595@N02/albums/72157714672456248/page3.

5. Milí rodičia, môžete svoje dieťa prihlásiť do pridedinského tábora v Hýľove, ktorý bude od 27. 7. do 31.7.2020. Účastníkmi tábora môžu byť deti, ktoré idú do prvého ročníka ZŠ až po deti, ktoré práve končia piaty ročník ZŠ. Bližšie info na prihláške, ktorá je vzadu v kostole. Vyplnenú prihlášku odovzdajte do 5.7. v sakristii kostola.

6. Starostka obce Hýľov, oznamuje svojím občanom, že vzhľadom na zvýšenú produkciu komunálneho odpadu a zvýšené poplatky za odvoz odpadových nádob a vriec priložených k odpadovým nádobám, obec Hýľov je nútená prijať nasledovné opatrenie.

V prípade potreby vývozu väčšieho množstva odpadu ako je kapacita odpadovej nádoby si občania môžu zakúpiť vrecia označené na vývoz na obecnom úrade v cene 1,68€. Tieto vrecia budú odvážené spol. KOSIT v rámci vývozu komunálneho odpadu.
Zároveň ma teší, že zodpovedne pristupujete k separovaniu odpadu, ktorého vývoz obec stojí minimálne náklady
.

 

 

                                                                                                 Júlia Kočíková, starostka

 

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. I, č. 14:

Vyhľadávanie