Liturgický prehľad Hýľov od 6.7. - 12.7.2020

6.7. (po)

Sv. Mária Goretti, panny
a mučenice

18.30

+ Michal, Mária
Sarkoví

8.7. (st)

Féria

18.30

+ Jarmila Hužvárová

9.7. (št)

Féria

18.30

+ Mária, Ján Harman
a Marína

11.7. (so)

Sv. Benedikta, opáta,
patróna Európy

18.30

+ Vlastimil

12.7. (ne)

Pätnásta nedeľa
v cezročnom období

10.00

Za farnosť

Liturgický prehľad Hýľov od 13.7. – 19.7.2020

13.7. (po)

Sv. Henricha

18.30

+ Valika Jurková

15.7. (st)

Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi

18.30

Na úmysel darcu

16.7. (št)

Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej

18.30

+ Peter Petrík

19.7. (ne)

Šestnásta nedeľa
v cezročnom období

 8.30 Poďakovanie za 50 r.
života Cyrila Rusnáka
s prosbou o Z a BP pre jeho rodinu

 

Nedeľa 12.7.
Lektori: Stanislav Bernát, Gabriel Petrík
Obetné dary: Jaroslav Šavlik, Mária Šavliková
Upratovanie (11.7.): Aneta Kuzmová, Monika Štefanovičová, Mária Šavliková

 

Nedeľa 19.7.
Lektori: Katarína Pancáková, Lenka Kozelová
Obetné dary: Mária a Simona Kováčové
Upratovanie (18.7.): Viera Bernátová, Silvia Oršíková, Mária Bališová

 

Vyhľadávanie