Liturgický prehľad Hýľov od 20.7. - 26.7.2020

20.7. (po)

Féria

18.30

+ Agnesa Ničová

22.7. (st)

Sv. Márie Magdalény

18.30

+ Bartolomej Török

23.7. (št)

Sv. Brigity, rehoľníčky,
patrónky Európy

18.30

+ Imrich, Alžbeta Petrášoví

25.7. (so)

Sv. Jakuba, apoštola

18.30

+ Juraj, Mária,
Július, Anna

26.7. (ne)

Sedemnásta nedeľa
v cezročnom období

8.30

Za farnosť

Liturgický prehľad Hýľov od 27.7. – 2.8.2020

27.7. (po)

Sv. Gorazda a spoločníkov

8.30

+ Ondrej, Anna Šavlíkoví

28.7. (ut)

Féria

8.30

+ Agnesa Ničová

29.7. (st)

Sv. Marty

8.30

+ Agnesa Ničová r. Findoráková

30.7. (št)

Bl. Zdenky Cecílie
Schelingovej, panny a mučenice

8.30

+ Blažej Jurko

31.7. (pi)

Sv. Ignáca z Loyoly,
kňaza

15.00

+ Agnesa Ničová

2.8. (ne)

Osemnásta nedeľa
v cezročnom období

10.00 Za farnosť

 

Nedeľa 26.7.
Lektori: Mária Rusnáková, Emília Bernátová
Obetné dary: Mária a Simona Kováčové
Upratovanie (25.7.): Slávka Chomová, Emília Pancáková, Zuzana Hužvárová

 

Nedeľa 2.8.
Lektori: Helena Oršíková, Mária Jurková
Obetné dary: Jaroslava Šavlíková, Martina Jurková
Upratovanie (1.8.): Irena Kováčová, Anna Rudňanská, Margita Rudňanská

 

Vyhľadávanie