2020-07-18-pramen-zivota-I-16

Oznamy

 

1. Dnes (19.7.) je zbierka na kostolné potreby.

 

2. Na budúcu nedeľu (26.7.) bude odpustová slávnosť Sv. Joachima a Anny v Bukovci. Sv. omšu, ktorá začne o 10.30 hod. bude celebrovať Vdp. Peter Kentoš. Všetci ste srdečné pozvaní.
V piatok (24.7.) od 16.30 hod. bude sv. spoveď pred odpustom.

 

3. Od 27. 7. do 31. 7. bude detský tábor v Hýľove. Každý deň, okrem piatku, začneme ráno o 8.30 hod. sv. omšou v kostole.

 

4. V nedeľu (2.8.) možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha).Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca.

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. I, č. 16:

Vyhľadávanie