Liturgický prehľad Hýľov od 3.8. - 9.8.2020

3.8. (po)

Féria

18.30

+ Ján, Dorota Jurkoví

5.8. (st)

Féria

18.30

+ Agnesa Ničová

7.8. (pi)

Féria

17.30

Za živých a zosnulých
členov ružencového
bratstva

8.8. (so)

Sv. Dominika, kňaza

18.30

+ Valika Jurková

9.8. (ne)

Devätnásta nedeľa
v cezročnom období

8.30

Za Z a BP pre rodinu
Durbákovú

Liturgický prehľad Hýľov od 10.8. – 16.8.2020

10.8. (po)

Sv. Vavrinca, diakona
a mučeníka

18.30

+ Vlastimil

12.8. (st)

Féria

18.30

+ Agnesa Ničová

13.8. (št)

Féria

18.30

Za veriacich

15.8. (so)

Nanebovzatie Panny
Márie

8.30

Za veriacich

16.8. (ne)

Dvadsiata nedeľa
v cezročnom období

10.00 Za veriacich

 

Nedeľa 9.8.
Lektori: Marcel a Valika Pancákoví
Obetné dary: rod. Petrášová
Upratovanie (8.8.): Viera Rudňanská, Viera Jurková, Viera Štefanovičová

 

Prikázaný sviatok 15.8.

Lektori: Emília Harmanová, Františka Kováčová
Obetné dary:
Mária Jurková, Helena Oršíková

 

Nedeľa 16.8.
Lektori: Romana Harmanová, Simona Kováčová
Obetné dary: Marcel a Valika Pancákoví
Upratovanie (14.8.): Marika Findoráková, Karolína Beličáková, Helena Štefanovičová

 

Vyhľadávanie