2020-07-31-pramen-zivota-I-17

Oznamy

 

1. Sv. spoveď pred prvým piatkom bude takto:
          Hýľov: pondelok a v stredu od 17.30 hod.
                     piatok od 17.00 hod.
          Bukovec: utorok a vo štvrtok od 17.30 hod.
Spovedanie chorých bude vo štvrtok (6.8.) od 9.00 hod. v Bukovci a od 10.00 hod. v Hýľove.

 

2. V sobotu (15.8.) bude prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie.

 

3. V nedeľu (16. 8.) bude pravidelná zbierka na kostolné potreby. Nech Vám Boh odplatí Váš dar.

 

4. Chcel by som poďakovať predovšetkým Nebeskému Otcovi za ochranu počas dní, kedy trval náš detský tábor.
Chcel by som poďakovať rodičom, že prihlásili svoje deti na tábor.
Chcem veľmi poďakovať chlapcom a dievčatám, ktorí pomáhali s organizáciou tábora – animátorom.
Chcem poďakovať všetkým Vám, ktorí ste nás sprevádzali modlitbou a zahrnuli sladkosťami, džemami a dobrotami, ako sú šišky, palacinky a podobné dobroty. Nech Vám to dobrotivý Boh odmení.
Chcem poďakovať pani starostke z Hýľova za poskytnutie priestorov Kultúrneho domu.
Chcem poďakovať pani Františke Kováčovej za predstavenie histórie obce Hýľov.
Chcem poďakovať Viktorovi a Matúšovi Hájekovcom za zaujímavé predstavenie ich šampiónov v psích záprahoch.
Chcem poďakovať pánu Františkovi Petríkovi za kreatívne sprístupnenie poznania prírody.

Všetkým Vám, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu týždňa, plného hier, poučenia a zábavy, ďakujú deti a duchovný otec Pavol.

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. I, č. 17:

Vyhľadávanie