Drahí bratia a sestry,


vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.


Obrady krstu, pohrebu a sobáša sú dovolené.


Prosíme veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudia po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo internetu.


Na bohoslužby sa vzťahujú nasledovné povinnosti:
- vstup a pobyt v kostole len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
- pri vstupe do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky,
- odporúča sa sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené (to sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti) alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade,
- z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného ochorenia.

 

Aby sme splnili predpis 50 osôb na sv. omši, tak Vás prosím o disciplínu, zodpovednosť a rešpektovanie pokynov.
Sv. omše v našej farnosti v priebehu týždňa budú o 18.00 hod.
Nedeľné sv. omše budú takto:

 

Hýľov

sobota

3.10.

18.00 hod

nedeľa

4.10.

8.30 hod a 11.00 hod.

Bukovec

sobota

3.10.

17.00 hod.

nedeľa

4.10.

7. 30 hod. a 10.00 hod.

Hýľov

sobota

10.10.

17.00 hod.

nedeľa

11.10.

7.30 hod. a 10.00 hod.

Bukovec

sobota

10.10.

18.00 hod.

nedeľa

11.10.

8.30 hod. a 11.00 hod.

Vyhľadávanie