2020-12-07-pramen-zivota-I-24

Oznamy

 

1. Zimné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsahom zimných kántrových dní je: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.


2. V utorok (8.12.) je prikázaný sviatok Nepoškvrnené počatie Panny Márie.

 

3. V nedeľu 13.12. je zbierka na rádio Lumen a televíziu Lux.

 

4. Vzadu na stolíku je papier, na ktorý nech sa zapíšu tie deti, ktoré sa chcú v tomto roku zapojiť do projektu - Dobrá novina.

 

Predvianočné spovedanie

Spovedanie pred Vianocami bude iné ako po minulé roky. Pri spovedaní môže byť iba jedna osoba na 15 m2 v kostole a nemali by stáť rady pred kostolom. Nemôžeme plánovať spoločné spovedanie viacerých spovedníkov.

Preto sv. spoveď v našej farnosti bude takto:

  • od pondelka 14.12. budem hodinu pred každou sv. omšou v spovednici,
  • v nedeľu 20.12. od 15.00 hod. do 17.00 hod. budeme dvaja kňazi spovedať v Bukovci,
  • v pondelok 21.12. od 16.30 do sv. omše a po sv. omši do 20:00 hod. budeme dvaja kňazi spovedať v Hýľove,
  • aj v priebehu týždňa, po štvrtej adventnej nedeli (20.12.), až do štedrého dňa, môžete prísť na sv. spoveď hodinu pred každou sv. omšou,
  • ak máte niekoho, kto sa vráti domov tesne pred Vianocami, nech spokojne zazvoní na fare a rád mu poslúžim sviatosťou zmierenia.

 

Chcem Vás poprosiť, aby ste si sv. spoveď neodkladali na poslednú chvíľu a nespoliehali sa, že sa vyspovedáte v meste, lebo sa Vám to nemusí podariť.

 

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. I, č. 24:

Vyhľadávanie