Liturgický prehľad Hýľov od 21.12. - 27.12.2020

21.12. (po)

Féria

18.00

ZBP pre rod. Kočíkovú

23.12. (st)

Féria

18.00

Na úmysel J. Kočíkovej

24.12. (št)

Vigília Narodenia Pána

16.00

Na úmysel

24.00

Na úmysel

25.12. (pia)

Slávnosť Narodenia Pána

8.30

Na úmysel

10.00

Za veriacich

26.12. (so)

Sv. Štefana, prvého mučeníka

8.30

+ Štefan, Jozef Kolesár

11.00

Na úmysel

27.12. (ne)

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

7.30

Za veriacich

10.00

Na úmysel

Liturgický prehľad Hýľov od 28.12. – 3.1.2021

28.12. (po)

Sv. Neviniatok, mučeníkov

18.00

+ Bartolomej Török

30.12. (st)

Oktáva Narodenia Pána

15.30

+ Jozef, Alžbeta, Ladislav Bernátoví

31.12. (št)

Sv. Silvestra, pápeža

18.00

Na úmysel

1.1. (pia)

Panny Márie Bohorodičky

9.00

Za ružencové bratstvo

14.00

Na úmysel

2.1. (so)

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi

17.00

Poďakovanie za udelené

dary pre rodiny Petrášovú a Benešovú

3.1. (ne)

Druhá nedeľa po narodení Pána

8.30

Za veriacich

11.00

Na úmysel

 

Lektori: 24.12. (24.00) rod Hájeková, 25.12. (10.00) rod. Slavošová, 26.12. (8.30) rod. Kolesárová, 27.12. (10.00) Emília Bernátová, Tatiana Chovanová

 

Obetné dary: 24.12. (24.00) Helena Oršíková, Mária Jurková, 25.12. (10.00) Emília a Anka Pancákové, 26.12. (8.30) rod. Kolesárová, 27.12. (10.00) Mária a Simona Kováčové

 

Upratovanie (22.12.): Marta Harmanová, Mária Rusnáková, Dana Urbanová

 

Lektori: 1.1. (9.00) V. Pancáková, F. Kováčová, 3.1. (8.30) rod. Petrášová

 

Obetné dary: 1.1. (9.00) Peter a Milena Harmanoví, 3.1. (8.30) rod. Gabriela Petríka

 

Upratovanie (2.1.): Margita Vilagiová, Ľubica Petríková, Ľubica Petríková

 

Vyhľadávanie